Ziņas

WiFi4EU iniciatīva - kā tā darbosies?

Attēls
2017.gada 2.jūnijā Eiropas komisijas preses relīžu datu bāzē publicēta ziņa par WiFi4EU iniciatīvu, kurā sniedz atbildes uz biežākajiem jautājumiem - kas varēs pretendēt uz finansējumu, kas būs programmas labumu guvēji, kādi nosacījumi tiks izvirzīti finansējuma saņemšanai, kā pieteiktie projektam un kad tad galu beigās tiks izsludināta pieteikšanās?
Atbildes uz šie jautājumiem skatiet pirmavotā.  
Iepriekšējie raksti par šo tēmu - šeit un šeit.

Valsts IKT pārvaldības vadītāju paplašinātais forums

Attēls
2017.gada 14.jūnijāVARAM organizēja Valsts IKT pārvaldības paplašināto forumu, kurā sniedza informāciju par situāciju ar ERAF IKT jomas projektiem, Uzņēmumu reģistrs demonstrēja IT rīku klātienes klientu apkalpošanas organizācijā un Valsts kanceleja izstāstīja par plāniem kā darbosies vienotais tiesību aktu portāls, jeb "Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls".

"Latvijas e-indekss" arī 2017.gadā

Attēls
Arī 2017.gadā notiks "Latvijas e-indeksa" mērījumi pašvaldībās. Tuvākā laikā plānojas, ka sadarbības partneri tiksies, lai apspriestu izmaiņas šā gada aptaujā. iepriekšējo gadu rezultātus skatiet šeit.
Tuvāko ieceru plāns:
Augusts - Septembris: • “Latvijas e-indekss” pašvaldību trešais mērījums, papildinot esošo aptaujas anketu ar jautājumiem par datu drošību, IT sistēmu uzturēšanu un programmatūras nodrošinājumu. Un pašvaldību konkurētspēju uzņēmumu vidē iekļaujot kā 5. faktoru. • Uzņēmumu pilotpētījums, lai kvalitatīvi izpētītu, kāpēc LV biznesa vide neizmanto tehnoloģijas ikdienā (pēc DESI u.c. rādītājiem) un rosinātu diskusijas.
Oktobris: • “Latvijas e-indekss” pašvaldību mērījuma rezultātu apkopošana un datu analīze. • VARAM mērījums un rezultātu apkopošana par digitālās vides attīstību valsts institūcijās un ministrijās.
Novembris: • E-indeksa rezultātu prezentācija un mediju pasākuma organizēšana. Uzvarētāju apbalvošanas ceremonija – potenciāli “Digital Freedom Festival…

Pašvaldībām būs jāveido savs reģistrs

Attēls
2017.gada 19.jūnijā Ministru kabineta komiteja (MKK) atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstītības ministrijas (VARAM) sagatavoto noteikumu projektu ar kuru pašvaldībām jāizveido un jāuztur savsdecentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs. Dokuments saucās - Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu.
No noteikumu projekta:  "Vietējā pašvaldība organizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (turpmāk – reģistrs), un tajā norāda vismaz: - decentralizētās kanalizācijas sistēmas atrašanās vietas adresi; - decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku; - decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu atbilstoši šo noteikumu 3. punktam".
LPS savā iebildumā uzsvēra, ka efektīvāk būtuveidot centralizētu, vienotu reģistru, kas būtu sasaistīts ar citām pašvaldību informācijas sistēmām. Tas varētu kļūt par pamatu …

Tiks veidota jauna IS - valsts noteikto braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kontroles nodrošināšanai

Attēls
2017.gada 6.jūnijā Ministru kabinets atbalstīja likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kurā starpā tika noteikts, ka tiks veidota jauna informācijas sistēma, kuras darbība noteikti būs saistīta arī ar pašvaldībām. Lietderīgi būtu veidot šādu sistēmu, kurā būtu ne tikai valsts, bet arī pašvaldību nodrošinātie atvieglojumi. Tāpat lietderīgi būtu, ja jaunveidojamā sistēma spētu apmainīties ar informāciju ar pašvaldībās jau izveidotajām atvieglojumu sistēmām, piemēram, Jelgavas pilsētā. 
MK atbalstītais likumprojekts atrodams šeit.

No Satiksmes ministrijas preses relīzes, kuru sagatavojis komunikācijas nodaļas vadītājs - Aivis Freindenfelds: "Tāpat likumu paredzēts papildināt ar normām, kas nosaka valsts informācijas sistēmas izveidi braukšanas maksas atvieglojumu pasažieru kategoriju, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, braucienu administrēšanai atbilstoši valdība atbalstītajam informatīvajam zi…

Digitālais vienotais tirgus. ES sarunvedēji vienojas par iniciatīvu WiFi4EU

Attēls
Eiropas Parlaments, Padome un Komisija šovakar panākuši politisku vienošanos par iniciatīvu WiFi4EU un tās finansēšanu — tiks atbalstīta par brīvu pieejamu publisku tīklāju ierīkošana visas ES pašvaldību teritorijās: publiskos laukumos, skvēros, parkos, slimnīcās un citās publiskās vietās.


Praksē vietējās pašvaldības, kuras vēlēsies piedāvāt WiFi teritorijās, kur vēl nepastāv līdzīgs publisks vai privāts piedāvājums, varēs vienkāršā, nebirokrātiskā procedūrā katra atsevišķi vai kopā ar citām pašvaldībām pieteikties uz finansējumu. Tiks piešķirta dotācija kuponu veidā, lai varētu iegādāties un uzstādīt pašu jaunāko tehniku, t. i., lokālos bezvadu piekļuves punktus, bet pašvaldības iestāde segs pieslēguma ekspluatācijas izmaksas.Praktiski tas nozīmē, ka šobrīd jāgaida EK programmas uzsaukums, kas varētu būt 2017.gada septembrī. Līdz tam pašvaldībām būtu vēlams apzināt vietas, kurās būtu nepieciešams papildus ierīkot bezmaksas WiFi pieejas punktus savās publiskajās teritorijās.

Eiropas …

BLIS.lps.lv - Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2015./2016. mācību gadu.

Attēls
BLIS.lps.lv ievietots analītiskais darbs “Centralizēto eksāmenu rezultātu analīze par 2015./2016. mācību gadu.”
Atrodas sadaļā Publikācijas-> Pētījumi Tiešā saite: https://blis.lps.lv/lv/publikacijas/petijumi/235-centralizeto-eksamenu-rezultatu-analize-par-2015-2016-macibu-gadu
Ņemot vērā IZM darbības skolu tīkla kārtošanas jautājumā, šis analītiskais darbs var būt noderīgs pašvaldībām.